ROI CUSTOMERS BLOG

אנחנו נמצאים במהלכה של מהפיכה שמשנה לחלוטין את מערכות היחסים המוכרות לנו בין לקוחות לארגונים.
נגישות המידע באינטרנט ויכולת ההפצה של המידע באמצעות המדיה החברתית, מסירים את החומות שפעם חצצו בין ארגונים ללקוחות ומשנים את הדרך בה לקוחות חווים ארגונים, מתקשרים עם ארגונים ורוכשים מוצרים ושירותים מארגונים.

Customer Obsession הוא בלוג המנוהל ע"י חברת ROI, חברת המספקת לחברות אמצעים ופתרונות לניהול מערכות יחסים אפקטיביות עם הלקוחות שלהם.

לקריאה נוספת